Czy to jeden z najciekawszych przedmiotów?

Wiedza o społeczeństwie jest często mylnie interpretowana jako jeden z prostszych i mniej wymagających przedmiotów. I choć na pierwszy rzut oka może sprawiać wrażenie, już wgląd w parę początkowych tematów pozwoli nam zrozumieć, jak złożona jest to dziedzina wiedzy. W dodatku WOS opiera się i na innych przedmiotach, z których wiele czerpie. Zaliczyć do nich można, chociażby: historię, język polski, wiedzę o kulturze, geografię, psychologię czy socjologię. Obecnie jednym z lepiej napisanych podręczników dla szkół ponadpodstawowych jest seria wiedza o społeczeństwie operon. Dlaczego warto uczyć się WOS-u i czego dowiemy się z podręcznika szkolnego?

Potrzebny przedmiot

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot przekrojowy i wymagający szerokiej wiedzy. Jednocześnie, im więcej wiemy, tym lepiej przychodzi nam zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości, grup społecznych czy reakcji ludzkich na dane wydarzenia. Co więcej, WOS prowokuje do zadawania pytań oraz wyrabiania sobie własnego zdania. Często na lekcjach dochodzi do dyskusji pomiędzy uczniami a nauczycielem prowadzących do ciekawych wniosków. To doskonałe ćwiczenie, w którym uczniowie rozwijają swoje możliwości argumentacji czy bronienia opinii na podstawie posiadanej wiedzy. 

Krytyczne myślenie

W dużej mierze wiedza o społeczeństwie opiera się na krytycznym myśleniu. Oczywiście, zajmujemy się też odczytywaniem danych i wyciąganiem z nich wniosków. Niemniej jednak to próba analizy danych zjawisk prowadzi do najciekawszych dyskusji. WOS to również przedmiot, który walczy ze stereotypami i na podstawie logicznych założeń pokazuje, że niektóre z nich nie mają racji bytu.

Podręcznik Operonu do wiedzy o społeczeństwie pozwala na:

– zapoznanie się z aktualną wiedzą na tematy społeczne i polityczne,

– zachęca do zaangażowania się w aktywność pozaszkolną,

– przedstawia różne możliwości kariery zawodowej,

– zrozumienie podstawowych praw, jakie nam przysługują,

– poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania naszego kraju,

– indywidualną interpretację zdarzeń społecznych i politycznych,

– skupienie się na społeczeństwie w zakresie lokalnym i światowym.